Diagnoza kwestionariuszem PERSO.IN

Dzięki diagnozie PERSO.IN możesz dowiedzieć się więcej o sobie w obszarze prywatnym lub zawodowym (albo dotyczącym work-life balance). Jest to korzystne dla Ciebie na przykład w kontekście przebranżowanienia się lub szukania nowej pracy albo dowiedzenia się więcej o swoich relacjach z innymi ludźmi. Dzięki diagnozie poznasz swoje cechy oraz style funkcjonowania, co pozwoli Ci bardziej świadomie i efektywnie korzystać ze swoich mocnych stron i rozwijać słabsze. Jestem certyfikowanym diagnostą PERSO.IN (zachęcam do odwiedzenia mojego profilu).

Jestem również współtwórcą tego narzędzia, opracowałem je psychometrycznie od początku pracy nad nim (więcej informacji oraz opinie osób, które przebadałem tym narzędziem, temat możesz znaleźć w tym poście). Kwestionariusz oparty jest o wielokrotnie przebadany pięcioczynnikowy model osobowości zwany Wielką Piątką (Big Five). Zgodnie z nim nasze zachowanie można opisać, bazując na pięciu podstawowych, względnie niezależnych od siebie cechach osobowości (w nawiasach podałem odpowiadające im nazwy z testów NEO):

  1. P – People / Ludzie (ugodowość) – czy jesteśmy nastawieni bardziej na współpracę czy na rywalizację, jak ważne są dla nas potrzeby innych ludzi, czy wolimy pracować samodzielnie czy w zespole,
  2. E – Experiences / Doświadczenia (otwartość na doświadczenie) – na ile lubimy nowe pomysły i doświadczenia, czy wolimy sprawdzone, przetrenowane metody od nowatorskich podejść, na ile jesteśmy otwarci na zmiany,
  3. R – Responsabilities / Obowiązki (sumienność) – ile energii oraz czasu poświęcamy na codzienne obowiązki, jak traktujemy powierzone nam zadania, czy jesteśmy punktualni i dbamy o porządek,
  4. S – Stimulators / Stymulatory (ekstrawersja) – ile potrzebujemy bodźców – wewnętrznych oraz zewnętrznych, jak wielu kontaktów interpersonalnych szukamy, czy wolimy posłuchać płyty ulubionego zespołu u siebie w domu, czy też iść na ich koncert,
  5. O – Obstacles / Trudności (neurotyczność) – czy jesteśmy z natury pogodni, czy też zdarza nam się przeżywać takie emocje jak lęk czy smutek, jak działa na nas presja, czy czujemy się komfortowo pośród innych ludzi.

Dzięki diagnozie PERSO.IN dowiesz się, jak plasujesz się na każdej z tych cech w porównaniu do swojej grupy odniesienia (innych osób takiej samej płci i w podobnym wieku), każda ze skal jest również podzielona bardziej szczegółowo na sześć podskal. Poznasz również swoje dziesięć stylów reagowania wyznaczone przez kombinację cech, takich jak style uczenia się czy reakcji na złość. Raport, który otrzymujesz, jest spersonalizowany i zawiera prawie 40 stron. Jest on omówiony ze mną pod kątem Twoich obszarów mocnych oraz słabszych, predyspozycji oraz obszarów trudnych. Omówienie ze mną trwa 75-90 min i odbywa się osobiście lub przez skajpa. Pytania w teście dotyczą codziennych sytuacji i nie naruszają Twojej prywatności. Gwarantuję Ci pełną poufność, a jeżeli też byłaby z Twojej strony taka potrzeba, to również anonimowość (potrzebuję tylko znać Twoją płeć i grupę wiekową w celu odniesienia jej do norm).

Diagnoza kwestionariuszem PERSO.IN obejmuje:

  1. wypełnienie kwestionariusza online,
  2.  omówienie go ze mną (osobiście lub skype),
  3. spersonalizowany raport dla Ciebie w formie pdf.

Diagnoza wiąże się z kosztem 345 zł. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam Cię do kontaktu mailowo (paweltempczyk@paweltempczyk.pl) lub telefonicznie (606 632 511).

You must be logged in to post a comment.