Coachingi

Prowadzę coachingi w formie indywidualnej oraz grupowej.

Podczas indywidualnych sesji pracujemy nad rozwijaniem danej cechy czy umiejętności Klienta, z którą przyszedł na sesje albo którą ja z obserwacji proponuję jako wartą rozwinięcia. Może to być na przykład:
> rozwinięcie miękkich umiejętności, takich jak autoprezentacja czy asertywność
> integracja „przeciwnych” (a raczej dopełniających się) jakości w życiu, na przykład serca i rozumu, strony męskiej i kobiecej, siły i wrażliwości
> praca z wewnętrzną krytyką, wzmocnienie strony Wewnętrznego Przyjaciela i osłabienie Wewnętrznego Krytyka

Podczas sesji stosuję techniki coachingowe, aktorskie oraz psychologii procesu, w zależności od tego, która technika w danym momencie wydaje się najbardziej skuteczna oraz Klient ma motywację w niej uczestniczyć.
Bardzo istotne w procesie coachingowym jest to, w jakim stopniu Klient korzysta z tego, co doświadczył podczas sesji, w czasie między sesjami – im więcej wypróbuje, poeksperymentuje i powprowadza zmian w swoim życiu, tym też więcej zyska.

Coachingi grupowe skierowane są bardziej do grup, które już się znają (nie musi to być długa znajomość, ale by mechanizmy grupowe między uczestnikami były już zarysowane). Coaching grupowy wg metody TROP jest metodą niedyrektywną, coach grupowy bardziej facylituje albo obserwuje, niż kieruje aktywnością uczestników. To uczestnicy biorą odpowiedzialność za metody i głębokość pracy, podobnie jak w życiu. Coach grupowy może zaś proponować techniki, na równi z uczestnikami, dając uczestnikom możliwość wyboru najbardziej im pasującej.

W Zakładce Rekomendacje możesz obejrzeć rekomendację od Jacka Jakubowskiego z Grupy TROP z wizytacji Coachingu grupowego: treningu motywacyjnego oraz z sesji dla Joanny Piotrowskiej z BlaBlaCaru. Natomiast tutaj są opinie ze strony dobrycoach.pl.