Warsztaty

Wybrana tematyka prowadzonych przeze mnie warsztatów rozwojowych:

Autoprezentacja – pozytywny obraz siebie. Warsztat, w którym mam już kilkuletnie doświadczenie prowadzenia jako zajęcia otwarte oraz warsztaty dla firm czy organizacji. Skupia się z jednej strony na rozwinięciu umiejętności autoprezentacji jako wywierania na odbiorcach konkretnego wrażenia, z drugiej zaś na czerpaniu przyjemności z wystąpień publicznych (czyli znajdowaniu swojego, indywidualnego stylu autoprezentacji).

Technika mowy. Uzupełnienie (albo rozwinięcie) warsztatu o autoprezentacji; może również być przeze mnie poprowadzone jako oddzielny warsztat. Podczas niego uczestnicy pracują nad uruchomieniem i wzmocnieniem przepony, wzmocnieniem głosu poprzez relaksację i uruchomienie rezonatorów głowowych oraz pracą z konkretnymi tekstami. Dzięki temu uczestnicy zyskują umiejętność niesiłowej, naturalnej emisji głosu, co jest nie do przecenienia w przypadku pracy zawodowej wykorzystującej na co dzień głos. Technikę mowy prowadzę również w formie indywidualnych sesji.

Integracja. Warsztat skierowany zarówno dla nowych grup, jak i grup znających się od dawna. Poprzez różne ćwiczenia integracyjne uczestnicy czują się lepiej w grupie, zapominając o codziennym stresie. Warsztat może być wzbogacony o sesję jogi śmiechu.

Praca z emocjami. Jej zadaniem jest uświadomienie sobie, jak różne emocje doświadczamy w życiu, oraz co chcą one nam przekazać (jeżeli potraktujemy je jako źródło wiedzy o nas samych, inne niż rozum).

Coaching kreatywności metodą Walta Disneya. Podczas warsztatu uczestnicy pracują nad indywidualnymi ideami, przechodząc po kolei przez trzy fazy: Marzyciela, Realisty i Krytyka (albo raczej Analizatora). Pozwala to na lepsze opracowanie swoich pomysłów, większą wyobraźnię w fazie tworzenia go i głębsze przemyślenie w fazie realizacji.

Tematyka prowadzonych przeze mnie warsztatów rozwojowych jest szeroka, w razie zainteresowania mogę też stworzyć i poprowadzić warsztaty na bazie nowej koncepcji. Warsztat na dany temat przeprowadziliśmy na przykład z Edytą Ganc dla Fundacji UPStarter, bazując na Siedmiu nawykach skutecznego nastolatka Covey’a i tworząc z niego Wyprawę po skarb. Inną koncepcją warsztatu stworzoną przeze mnie od zera był 45godzinny Kurs animatora czasu wolnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty rozwojowe prowadziłem m.in. formie otwartej (w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra4 i Klubokawiarni Międzypokoleniowej), dla organizacji (Onkocafe, Fundacja UPStarter, Wydział Psychologii UW, Szkoła Główna Handlowa) czy firm (Mal-Win Bis) oraz z grantów i dofinansowań (w ramach grantu z Fundacji Kronenberga przy CITI Handlowym czy finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego). Rekomendacje do wglądu są w odpowiedniej Zakładce.